Denna gång blir det blandat innehåll enligt önskemål från medlemmarna.

Vi tar upp hur utvecklingsprojektet Heltidsresan som drivs av SKR och Kommunal, där målet är att heltid ska bli norm inom välfärden. Hur går vi tillväga? Hur kan vi få det att fungera?

Visselblåsarlagen påverkar våra verksamheter starkt om och när ett ärende kommer upp. Vad säger nya lagen och hur behandlar de personer som berörs?

Till sist, fortsättning på vår första träff där vi enades om att våra HR-system inte fyller våra önskemål om användarvänlighet med mera. Vad är det “perfekta ” HR Systemet – Vilka delar vill vi att det ska innehålla?

Hr-chefer Kommun nätverk

Tid: 9 december, kl. 8.30 – 10.30
Plats: Digital träff

Nätverksledare

Patrik är med och utformar internationella ISO standarder för alla HR processer i den svenska delegationen av experter i något som heter SIS/TK 562 Human Resource Management.

Expert på rekryteringsprocessen, och för att göra den LEAN , Automatiserad och digital.

2021 utnämndes Patrik  till en av “TOP 250 most influential person in HR worldwide”.

Han har en bakgrund som  framgångsrik chef under 20 år inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete.  Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Patrik är numera flitigt anlitad för att prata om Digitalisering inom HR och framtidens HR på Konferenser och webinar.

Patriks HR-avdelning nominerades som “Bästa HR-team” 3 år i rad.

Sedan ett år tillbaka arbetar Patrik med strategisk kompetensförsörjning och digitalisering av HR-arbetet på Watma Education.