– hur stöttar vi internutbildare och deltagare?

Hur har stödet till våra interna utbildare sett ut under det senaste året? Hur gör vi idag? Kan vi göra det bättre framöver?

Hjälper vi deltagarna till att bättre förstå förutsättningar och möjligheter med de digitala utbildningarna? Hur följer vi upp och utvärderar?

Vi diskuterar och reflekterar i digitala grupper.

Utbildningsnätverket

Tid: 19 oktober, kl. 9-12.
Plats: Digital träff