På dagens träff fokuserar vi på ledarna och deras  utveckling och ansvar i lärandet för sina medarbetare.

Sandra Petersson startar träffen med att berätta om Region Hallands chef- och ledarutvecklingsprocess. Vi kommer att få ta del av hur Region Halland systematiskt arbetar med att tydliggöra förväntningar och önskvärda ledarbeteenden i syfte att utveckla chefer i önskad riktning och hur detta sedan hänger samman med hur chefers utveckling följs upp och vilka utvecklingsinsatser chefer erbjuds.

 

Vi reflekterar och diskuterar utifrån temat.

Tid: 19 november, kl. 9-12.
Plats: Digital träff

Sandra Petersson

Föreläsare:

Sandra Petersson, HR-strateg Region Halland samt