På dagens träff fokuserar vi på ledarna och deras  utveckling och ansvar i lärandet för sina medarbetare.

Sandra Petersson startar träffen med att berätta om Region Hallands chef- och ledarutvecklingsprocess. Vi kommer att få ta del av hur Region Halland systematiskt arbetar med att tydliggöra förväntningar och önskvärda ledarbeteenden i syfte att utveckla chefer i önskad riktning och hur detta sedan hänger samman med hur chefers utveckling följs upp och vilka utvecklingsinsatser chefer erbjuds.

Vi fortsätter med att Anneli Svensson delar med sig utav Essitys arbetssätt kring Performance & Development. När Essity implementerade ett nytt administrativt system (Workday) så passade de på att ändra på sitt ”hur”, vilket ställt krav på förändrade mindset för både chefer och medarbetare. Performance & development är numera ett gemensamt ansvar där varje chef och medarbetare arbetar tillsammans för att sätta tydliga och motiverande mål, inklusive utvecklingsmål, som är relevanta för både övergripande affärsmål och företagskultur samt för medarbetarens personliga utveckling.

Vi reflekterar och diskuterar utifrån temat.

Utbildningsnätverket

Tid: 19 november, kl. 9-12.
Plats: Digital träff

Sandra Petersson

Föreläsare:

Sandra Petersson, HR-strateg Region Halland samt