0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Enligt World Economic Forum kommer över 2 miljoner svenskar behöva mer än 6 månaders reskilling de närmaste 5 åren. Samtidigt visade PwC i en rapport i våras att endast  9% av svenska företag är redo.
Hur blir vi då redo för en reskilling i stor skala?

Det handlar förstås om många saker; medvetenhet hos ledning och inom utbildningsfunktionen, insikt om var kompetensbehoven finns och förmåga att skapa initiativ för reskilling.

Vi som arbetar med utbildning behöver tänka nytt, vi skapar inte ny förmåga med enbart kurser. Vi behöver integrera uppgifter, projekt och ingångsjobb i initiativen. Till det behövs stöd i form av inbyggt lärande, mentorer, karriärcoacher, mm.

På den här workshopen diskuterar vi byggstenarna för lyckade initiativ; hur vi får mandat från ledningen, hur kultur och lärförmåga bidrar till medarbetare som vill förändras och hur vi praktiskt utformar initiativen.

Johan Skoglöf från ”Future Learning Organisation” inspirerar med best-practice och exempel från flera organisationer.

Vad är Reskilling? Varför behövs det och hur gör man?
Utbildningsnätverket

Tid: 19 januari, kl. 9-12.
Plats: Digital träff

Föreläsare

Johan Skoglöf är visionär och senior konsult med missionen att hjälpa företag att skapa framtidens lärande organisation. Med över 25 år i branschen och kunder som Ericsson, Volvo, Scania, SEB, Handelsbanken, H&M och ICA har Johan bred erfarenhet i hur lärande organisationer skapas.

Johan är en uppskattad utbildare som engagerar runt den senaste utvecklingen inom lärande. Med sin energi navigerar Johan brett mellan hur ny teknik kan användas inom lärande till hur du kan arbeta med kulturen.