0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Hur utvecklar vi teamen för att uppnå det goda samarbetet som leder till storverk och flow?

Lärande genom utvecklingsgrupper

Gunilla Wirblad från Stockholms stad inleder dagen med att berätta om deras utvecklingsgrupper.

Stockholm stad har arbetat med utvecklingsgrupper, även kallat backstagegrupper, sedan 2006. Inledningsvis för chefer på olika nivåer och sedan 2015 även för medarbetare. Genom att delta i utvecklingsgrupp ges möjlighet att få reflektera tillsammans med andra, att få ta del av nya, fördjupade perspektiv och att bättre kunna hantera mitt uppdrag.

Vi fortsätter att diskutera och dela med oss kring utveckling av team och lärande i team; kommunikation, samarbete, ansvar och feedback, effektivitet med mera. Hur ser det ut hos dig?

Utbildningsnätverket

Tid: 9 december kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Digital träff

Föreläsare

Gunilla Wirblad är HR-strateg ledarutveckling inom Stockholm stad, tillika medlem i Utbildningsnätverket sedan flera år.