Att ändra synsätt på utveckling, medarbetarroll och sättet att kommunicera resurser och behov är inget man gör över en natt, följ med på Akademiska Hus resa till att vara en uppdragsfokuserad verksamhet.

Fastighetsbolaget Akademiska Hus har gått från traditionella utvecklingssamtal, prestationssamtal och medarbetarundersökningar till uppdragsdialog som metod. Ann-Marie Björlin, HR-partner, berättar varför Akademiska Hus har valt att göra denna resa, på vilket sätt det implementeras, vilka utmaningar de ser och hur det har gått hittills.

HR har sedan 1960-talet använt utvecklingssamtal/medarbetarsamtal som verktyg för samtal med varje medarbetare. Ett verktyg som när det kom uppfyllde allt man önskade. Idag när hierarkier försvinner och vi arbetar alltmer i projekt och samverkansgrupper, chefer finns på distans och varje medarbetares behov är mer i centrum så fungerar inte gamla tiders verktyg baserat på checklistor och rapportering.

Akademiska Hus har sedan lite mer än 1 år tillbaka infört en annan modell där medarbetarnas UPPDRAG är i fokus. Att kontinuerligt diskutera uppdraget och förutsättningarna som behövs för att göra ett bra jobb är faktorer som krävs för att skapa en bra och sund psykosocial arbetsmiljö, men också för att få en fungerande organisation som levererar mot uppsatta mål och strategier. En ny modell för uppföljning där inget är anonymt bidrar till ökat självledarskap och mer aktivt förbättringsarbete. 

HR-nätverket Göteborg

Tid: 23 september, kl 13-16.
Plats: Digitalt via Teams.

Ann-Marie Björlin

Föreläsare

Ann-Marie Björlin, HR-partner på Akademiska Hus sedan 2017.