0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Hur säker är du på att personen du anställer är rätt person för jobbet?

Vi börjar dagen med att möta Theresa Hagelborg från Saab Group. Hon kommer bland annat att berätta om hur Career Center på Saab hanterar kring 1000 st rekryteringar varje år där de bedömer såväl kompetens som personlighet men även lämplighet ur ett säkerhetsperspektiv. Hur ser denna process ut och vad ställer det för krav på samarbetet mellan säkerhetsavdelningen och rekryteringsavdelningen? Hur jobbar rekryterarna med att säkerställa att de Saab rekryterar inte är en säkerhetsrisk för företaget?

Vi fortsätter dagen med att byta erfarenheter i gruppen:

  • Vilka säkerhetsaspekter behöver vi förhålla oss till?
  • Hur gör vi säkerhetsbedömningar
  • m.m.
Rekryteringsnätverket logga

Tid: 11 mars, kl. 9-12.
Plats: Digital träff

Theresa Hagelborg

Föreläsare

Theresa Hagelborg chef för rekryteringsavdelningen Career Center på Saab. Är utbildad civilekonom men jobbat med HR frågor i olika roller i snart 15 år.