0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Det går inte att vänta med introduktionen för nyanställda, de digitala alternativen är här för att stanna.

På vårens första träff ska vi se närmare på hur man kan göra introduktionen av ny personal digital. Veronica Johansson från ICA Banken och Sarah Stillwell från Klövern  kommer till oss och visar på hur de löst utmaningen att introducera nyanställda digitalt, något som varit mycket framgångsrikt under den speciella tid vi lever i just nu.

Under våren 2020 lanserade fastighetsbolaget Klövern sin uppdaterade, digitala onboarding för nya medarbetare. Syftet var att få en mer enhetlig och kvalitativ process, och lyfta fokus internt på vikten av att arbeta aktivt med att introducera – och integrera – nya medarbetare i organisationen. Sarah ledde projektet med att utveckla processen
och delar med sig av hur de arbetade, vad resultatet blev och vilka lärdomar de dragit hittills.

Veronica visar hur man byggt upp lärandet i introduktionen genom att titta på lärprocesser och sedan byggt en introduktion i Teams.

Inspirerade av det vi fått höra och sett fortsätter vi sedan med att dela erfarenheter från våra egna verksamheter på temat digital introduktion.

Tid: 21 januari kl. 9-12
Plats: Digital träff (tillsvidare).
Gemensam träff för HR-nätverket och Rekryteringsnätverket

Föreläsare

Veronica Johansson, Competence Lead Learning på ICA Banken AB.

Sarah Stilwell, ansvarig för Klövern Academy, Klövern AB.

Logga in på din medlemssida för att anmäla dig till träffen: