Idag kopplar vi ett helhetsgrepp kring de verktyg  vi använder  i vårt hälso– och arbetsmiljöarbete. Vad fungerar bäst och i vilket syfte? 
Vi avslutar träffen med att blicka framåt!

Dagen delas upp i två delar, på första passet gör vi en ordentlig genomgång av vilka system, verktyg och företagshälsor vi använder i våra verksamheter; en enkät kommer att gå ut 1 månad innan träffen där man får notera vilket system ni använder och utvärdera dem. Resultatet kommer att ligga som underlag till våra diskussioner. Kom gärna med input till frågor för enkäten.

Efter paus gör vi en spaning på hur vi kommer att arbeta med hälsa/friskvård/arbetsmiljö framöver; vilka utmaningar kommer vi att möta, hur kommer våra roller att utvecklas och vad bör man vidareutbilda sig i. Passet görs som workshop.

Tid: 10 mars, kl 13-16
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38.

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

framtidsspaning