0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Vad betyder en inkluderande arbetsplats för arbetsmiljön?

Inkluderande arbetsplatser skapar effektivitet, produktivitet och lönsamhet eller?

Ann-Katrine Roth delar idag med sig av sitt djupa kunnande kring arbetet med inkludering på arbetsplatsen.

Vi vet idag att exkludering genom diskriminering, kränkande särbehandling och begränsande normer får negativa effekter på verksamheten.

Men, vad betyder inkludering och vad är dess kärna? Hur kan vi skapa förutsättningar för att lyckas? Vad betyder ledarskapet och medarbetarskapet för att nå inkludering och hur viktiga är de organisatoriska förutsättningarna? Hur hänger inkludering och en hållbar personal och verksamhet ihop?

Ann-Katrine ger oss bland annat 10 tips för att nå en inkluderande arbetsplats.

Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket

Tid: 18 februari, kl. 9-12.
Plats: Digital träff

Ann-Katrine Roth

Föreläsare

Ann-Katrine Roth är jurist, expert och författare med egna företaget E(uro)QUALITY  JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB. Hon arbetar med utgångspunkten att jämställdhet är en fråga om lönsamhet. Idag arbetar företaget bland annat med diskrimineringslagen, Agenda 2030, social hållbarhet, jämställdhet, mångfald, inkludering och arbetsmiljö och är bland annat certifierad för hållbarhetsredovisning enligt GRI 4.