Hur gör vi rent praktiskt för att arbeta hälsofrämjande? Vi delar med oss.

Hur utnyttjar vi verksamhetens struktur och organisation för att så effektivt som möjligt arbeta med hälsofrämjande?

Hur når vi ut till respektive arbetslag?

Maria Axelsson och Kim Stormgaard från CocaCola börjar med att beskriva sitt arbetssätt med arbetsmiljökort för att skapa engagemang och förståelse för arbetsmiljöfrågorna.

Har vi fler praktiska tips som fungerat bra för att nå ut till lager, butiksgolv, monteringsbandet eller skrivbordet? Hur ser enhetschefer till att höja motivationen, öka engagemanget? Har vi en metod som vi kan se minskar sjukfrånvaron och ökar upplevd hälsa? Ta med dig och dela med gruppen.

Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket

Tid: 30 november, kl. 9-12. Frukost från 8.30.
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38.

Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket