Hur kan vi hantera de svåra rehabärendena på ett bättre sätt?

Vi börjar träffen idag med att vår medlem Nina Sundberg från Luleå kommun och hennes kollega från Kommunhälsan delar med sig av erfarenheterna kring komplexa rehabärenden inom kommunen.

Psykisk ohälsa är  idag en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro. Det är ett vitt begrepp som kan innefatta allt från stress, ångest, utmattning, nedstämdhet och depression.

Däremot är det långt ifrån alla som drabbas blir sjuka. Oavsett om det leder till sjukskrivning eller inte medför psykisk ohälsa personligt lidande för medarbetaren och det påverkar också arbetsplatser som stort. Vi kommer därför att diskutera komplexare rehabiliteringsärenden, framförallt kopplat till psykisk ohälsa.

Vi delar erfarenheter och diskuterar.

Tid: 5 april, kl 11-16, inkl lunch.
Plats: Elite Stadshotellet, Storgatan 15, Luleå

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

nina sundberg

Föreläsare

Nina Sundberg, HR-strateg på Luleå kommun, Kommunstaben. Tillika medlem i HR & Hälsonätverket.